Even voorstellen

Wij zijn Rutger en Christianne Hennipman. Sinds december 2009 zijn we getrouwd, en samen runnen wij het melkveebedrijf de Bonte Parels in Westbroek. Rutger heeft het bedrijf in 2013 van zijn ouders overgenomen. Van jongsafaan wilde hij boer worden, en na het volgen van diverse studies is hij uiteindelijk thuis aan de slag gegaan.

Dier- en Veehouderij

Christianne komt zelf niet van een boerderij, maar heeft de studie Dier- en Veehouderij aan de CAH te Dronten gevolgd. Na een aantal jaren op de kwaliteitsafdeling van een levensmiddelenbedrijf te hebben gewerkt, zit ze sinds 2013 samen met Rutger in maatschap en werkt ze volledig mee op de boerderij.

In 2012 werden we verblijd met de geboorte van onze zoon Thijs. Thijs is, net als zijn ouders, graag op de boerderij bezig. In 2014 werd ons tweede zoontje Tobias geboren, in de zomer van 2017 gevolgd door onze derde zoon Jonathan.

Christelijke levensovertuiging

Het runnen van ons bedrijf doen wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de dieren, het milieu, de natuur en de mensen die uiteindelijk de melk en het vlees van onze koeien consumeren. Vanuit Gods Woord zien wij ons werk als een stuk rentmeesterschap.

Wil je er meer over weten? Neem contact met ons op, we vertellen er graag over!