Boerderij-educatie

Geeft een koe met bruine vlekken ook bruine melk?
Wat doet een boer op een dag?

Zomaar een aantal vragen die kinderen tijdens een boerderijles aan de boer en boerin kunnen vragen. Omdat wij het ontzettend belangrijk en leuk vinden om kinderen kennis te laten maken met het boerenleven, zijn we in het voorjaar van 2010 gestart met boerderij-educatie.

Wat houdt boerderij-educatie in?

Een schoolklas komt op onze boerderij en volgt daar een lesprogramma. De lessen worden op school voorbereid. Tijdens dit programma staat het boerenleven centraal. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen gaan de kinderen allerlei opdrachten uitvoeren. Er zijn lesprogramma’s voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m groep 8 en voor leerlingen van de middelbare school.

Waarom boerderij-educatie?

Het volgen van lessen op de boerderij is voor kinderen een waardevolle aanvulling op het onderwijs dat zij op school krijgen. Naast de kennis en praktische vaardigheden die kinderen opdoen over het leven op en rond de boerderij, horen ook kernwoorden zoals beleving, bewustwording, verantwoordelijkheid en zorg bij de leerdoelen van boerderij-educatie.

Meer weten over boerderij-educatie?

De boerderij educatie voeren wij uit in samenwerking met Stichting Boerderij in de Kijker. Op de website van deze stichting staat hoe u zich aan kunt melden voor boerderij-educatie. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om direct contact met ons op te nemen voor meer informatie, of voor het aanmelden van een schoolklas. Neem voor de kosten voor een dagdeel boerderij-educatie contact met ons op.