Adopteer een koe

We zijn sinds 2014 met ons bedrijf aangesloten bij ‘Adopteer een Koe’. Via deze stichting is het mogelijk om bij ons (of bij één van onze collega-boeren) een koe te adopteren.

Als je bij ons een koe adopteert, dan word je regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de koe. Zo laten we weten hoe je koe het doet, of ze drachtig is, als ze een kalfje heeft gekregen, maar ook als we (helaas) moeten beslissen dat we afscheid van haar moeten nemen.

Dag voor adoptievrienden

Verder organiseren we 1 à 2 keer per jaar een dag speciaal voor alle adoptievrienden. Je komt dan een dagje op ons bedrijf, niet alleen om rond te kijken, maar ook om mee te helpen en te ervaren hoe het leven op de boerderij eruit ziet. Op die manier willen we graag laten zien wat er zoal op ons bedrijf gebeurt.

Mocht je interesse hebben in het adopteren van een koe, neem dan contact op met ons, of met stichting Koevoet (initiatiefnemer van ‘Adopteer een Koe’).

In het laatste nummer van de nieuwsbrief van Adopteer een Koe van 2014 werden wij voorgesteld als adoptieboer. Veel leesplezier! AEK_Nieuwsbrief_53_december_2014 (1)