Bezoek van de gedeputeerde

Op 13 december 2019 kwam gedeputeerde Hanke Bruins Slot op bezoek op De Bonte Parels. We wilden met dit bezoek een positieve indruk geven van kringlooplandbouw, lokaal voedsel afzetten, verbinding boer-burger. Daarom hadden we verschillende collega’s uitgenodigd en ook vertegenwoordigers van relevante organisaties. Iedereen was erg enthousiast, zeker ook de gedeputeerde. We kijken dan ook terug op een geslaagd bezoek!

Klik op een foto om de slideshow te starten.